Optimale ondersteuning bij burn out

preventie en begeleiding bij herstel

voor
cliënten

voor
werkgevers

voor
artsen

de situatie

Uw medewerker loopt vast en u wilt daarom een helpende hand bieden, preventief of gericht op herstel. Met OdeVie kunt u uw medewerker een persoonlijke coaching aanreiken met aandacht voor de balans in, èn tussen, privéleven en werk.

 

onze dienstverlening

Brede en activerende aanpak van herstel

  • Heldere methodiek
  • De meest zorgvuldige aanpak
  • Snel met uw medewerker aan de slag
  • Met de unieke Leef Wijzer!-analyse
  • Deskundig en met gezond verstand
  • De meeste en de slimste oplossingen
  • Geeft uw medewerker inzicht èn motivatie
  • Voor preventie, herstel en ter voorkoming van terugval

Leef Wijzer!

Een andere aanpak van burn out

U kunt nù wat doen

Laat uw medewerker niet aan zijn of haar lot over. Burn out klachten zijn echte klachten. De medewerker met die klachten is de weg kwijt, weet zelf niet hoe verder. Dokters hebben geen oplossing, burnout is geen ziekte die een medische aanpak vraagt. Burn out is een crisis in iemands leven, veroorzaakt door langdurige onbalans.

Dat betekent dat de oplossing begint bij het kennen van de onderliggende oorzaken. U kunt uw medewerker ondersteunen en stimuleren dat te gaan onderzoeken. Daarbij moet hij/zij worden geholpen en u kunt hem/haar daarin faciliteren.

Vage klachten serieus nemen

Burn out-klachten zijn medisch moeilijk te verklaren. Het zijn uitingen van overbelasting. Medisch onderzoek doen sluit risico’s uit, maar levert hier geen nieuwe inzichten.

Daarvoor is onderzoek naar niet-medische factoren nodig. Die zijn heel verschillend en bevinden zich in alle levensgebieden.

Zorgvuldig onderzoeken

Daarom onderzoekt OdeVie met een heldere methode zorgvuldig alle aspecten die bijdragen aan een burnout. We gaan met uw medewerker op zoek naar alle factoren die een rol (kunnen) spelen bij het ontstaan van de burn out.  Vervolgens helpen we uw medewerker om vast stellen welke factoren kunnen worden aangepakt om van de klachten af te komen.  Dat zetten we samen in een plan.

Anders denken, anders doen

Door andere vragen te stellen, ontstaan nieuwe inzichten die leiden tot andere oplossingen. Wij stellen die andere vragen, waardoor uw medewerker zèlf veel wijzer wordt. En gemotiveerd raakt om een verandering in te zetten.

Uiteindelijk moet uw medewerker het toch zelf doen. Waarom wachten? Waarom niet snel aan de slag gegaan met wat nù al kan?

Snel waar het kan

Bij aanvang heeft uw medewerker ècht rust nodig. Na een noodzakelijke, maar relatief korte periode van ontprikkelen en rust wordt er nog veel gewacht: op onderzoeken, op afspraken. Wachten zonder dat het bijdraagt aan het herstel.

Wij vinden snelheid belangrijk. Zodra het verantwoord is. We beoordelen of dat zo is en maken snel een afspraak. Binnen 2 weken vindt het Leef Wijzer! gesprek plaats. 2 Weken daarna ligt er een concreet plan en kan uw patiënt beginnen met de eerste stappen richting herstel.

Snel perspectief krijgen op herstel en zicht op de oplossingsrichting is van grote waarde voor de werknemer en zijn/haar omgeving. Inzichten uit het Leef Wijzer! gesprek zijn op zich al herstel bevorderend.

Langzaam waar het moet

In het begin nemen we ruim de tijd om elkaar te leren kennen, een goede aansluiting te vinden,  en vertrouwen te laten ontstaan.  Dat bepaalt dan ook de duur van het Leef Wijzer! Gesprek van 1,5 a 2 uur.

Inzicht hebben in de oorzaken van de burn out en weten welke stappen gaan leiden tot herstel, is cruciaal. Het moment van herstel is nog niet te voorspellen. Soms kost iets meer tijd en moeite dan gedacht en soms gaat het herstel sneller dan ingeschat. Onze coaches passen de begeleiding aan aan de mogelijkheden en successen van uw medewerker.

Hoe voorkom je burn out

Burnout komt niet zomaar uit de lucht vallen. Burnout is immers de uitkomst van een langdurige periode van overbelasting en onbalans. Vaak op meerdere gebieden in het leven van uw medewerker. Voorafgaand aan een burnout zijn er al signalen te zien. Signalen die wijzen op die (dreigende) overbelasting.

Hoe mooi zou het zijn als u kunt helpen de signalen op te sporen en te voorkomen dat uw medewerker uiteindelijk omvalt? Dat kan. Door uw medewerker te gunnen Het Goede Gesprek met de Leef Wijzer! coach te hebben vòòr de burnout.

Onze uitgangspunten

We sluiten echt aan bij de cliënt. Dat doen we èn snel èn zeer zorgvuldig.
We leveren maatwerk op een effectieve en kosten-efficiënte manier.

Ons doel

We helpen onze cliënten hun regie te herstellen over een gezonde en uitgebalanceerde manier van leven en werken.
We bieden de meest prettige en veilige manier om van burnout af te komen.

Gun uw medewerker de helderheid en de praktische waarde van het Leef Wijs! gesprek. Uw medewerker krijgt een compleet beeld van de klachten die belemmeringen geven, en kunnen leiden tot een crisis of impasse.

Gun uw medewerker inzicht in de wijze waarop het herstelproces van een burn out verloopt, en leer er zelf ook van. Ieders herstelproces is weliswaar uniek, maar er loopt wel een gemeenschappelijke rode draad doorheen.

Gun uw medewerker het inzicht over de samenhang tussen de verschillende levensgebieden die hem of haar vast zetten of juist in beweging kunnen brengen. Stimuleer uw medewerker de verandering in gang te zetten/te veranderen waar dat nodig is

Gun uw medewerker te ontdekken welke oplossingen het beste passen. Oplossingen waar u en uw medewerker wellicht niet aan gedacht hebben. Laat uw medewerker begeleiden door de ANWB van de niet-medische zorg.

Gun uw medewerker een heel praktische begeleiding in een herstelproces waarin de juiste dingen, op het juiste moment gebeuren, in de juiste volgorde en met de juiste ondersteuning : doen wat kan, doen wat werkt en wanneer het nodig is.

Gun uw medewerker om de regie over leven en werk weer op te kunnen pakken. Zodat uw medewerker energie terug krijgt en vertrouwen in een toekomst met een nieuwe balans.

Neem contact op over de mogelijkheden voor uw medewerker in de buurt!

We werken hard om onze dienstverlening zoveel mogelijk beschikbaar te maken. Als we helpen komt een Leef Wijzer! coach bij uw medewerker thuis en dat moet natuurlijk wel kunnen. Woont uw medewerker binnen een cirkel van 50 km rond Amsterdam of Alkmaar, danwel in het Groene Hart, dan kunnen we zo helpen. Woont uw medewerker verder weg, dan moeten we de mogelijkheden verder onderzoeken.

Dienstverlening en Richtprijzen

 

Inzicht, plan maken, begeleiding, advies

 

Voordat u aan uw medewerker voorstelt met ons aan de slag te gaan, wilt u natuurlijk een beeld krijgen van wat een en ander gaat kosten en wat u daarvoor mag verwachten. Een belangrijk onderdeel van onze methode is het Goede Gesprek. We doen dat op onze manier, op een veilige plek voor uw medewerker, zo mogelijk bij uw medewerker thuis.
Het gesprek heeft uw medewerker met een gekwalificeerde Leef Wijzer! coach en ons gespreksinstrument de Leef Wijzer!

Aan het eind van dat gesprek weet uw medewerker welke factoren en problemen in haar of zijn leven spelen, bij het ontstaan van zijn/haar burnout. We hebben besproken wat uw medewerker nodig heeft om beter te worden. We bespreken wat daarvan uw medewerker zelf kan doen en waar hij/zij anderen bij nodig heeft. Vandaar uit maken we samen een plan. Dat plan is van uw medewerker. Zij/hij krijgt het ook zwart op wit van ons. En uw medewerker bepaalt zelf wat zij/hij er mee gaat doen, met wie het wordt gedeeld en of hij/zij bij het uitvoeren van dat plan ons nog wilt gebruiken.

We kunnen bijvoorbeeld helpen bij het voorbereiden van een gesprek met uw bedrijfsarts of de leidinggevende, of kunnen we helpen de partner uit te leggen wat er speelt. We kunnen uw medewerker begeleiden bij verantwoord gaan bewegen, of hem/haar helpen zoeken naar een goed psycholoog. Wat uw medewerker maar bedenkt en nodig heeft aan begeleiding.

Omdat we geen vaste trajecten aanbieden, wordt het moeilijk om een prijs te noemen. Het is namelijk erg afhankelijk van de wensen van uw medewerker en hoe het verloop van zijn/haar herstel gaat. Dat wordt voor een belangrijk deel door de medewerker zelf bepaald. Hoe erg zijn de klachten? Zijn de omstandigheden een beetje onder controle of zit daar juist een probleem?
Dat wil niet zeggen dat we geen indicatie kunnen afgeven. Er zijn wel patronen te herkennen in het herstelproces van burnout.  Als we uw medewerker gesproken hebben, kunnen we wel degelijk een verwachting uitspreken, die gestoeld is op ervaring.

Wie gaat dit betalen?

Er is geen vergoeding binnen de zorgverzekering van uw medewerker voor deze ondersteuning. U, als werkgever, kunt voor uw medewerker het verschil maken. Zonder vergoeding zien veel mensen af van begeleiding. Met een hoog risico op een langer herstelproces.

U kunt bellen en mailen

Ons telefoonnummer is

06 – 427 156 29

Bel ons svp tijdens kantooruren van 8:00 tot 18:00.

Hoe kunnen we u helpen?

7 + 7 =