Optimale ondersteuning bij burn out

passende niet-medische zorg

voor
cliënten

voor
werkgevers

voor
artsen

de situatie

U realiseert zich dat uw patiënt is vastgelopen in zijn of haar leven, vol complexiteit en lastige keuzes. Een geïntegreerde aanpak zou het herstel en de terugkeer naar werk kunnen bespoedigen. OdeVie biedt hiertoe een uitgebreide analyse, een persoonlijke coaching en passende interventies.

onze dienstverlening

Niet-medische interventie bij burn out

  • Snelle interventie voor uw patiënt
  • Met de unieke Leef Wijzer!-analyse
  • Goed onderbouwde methodiek
  • Zeer zorgvuldige aanpak
  • Maatwerk
  • Onverwachte en slimme oplossingen
  • Geeft patiënt zelf inzicht èn motivatie
  • Praktische locale ondersteuning
  • Goede terugkoppeling

Leef Wijzer!

Een andere aanpak van burn out

Vage klachten zijn echte klachten

Burn out-klachten zijn niet het gevolg van een ziekte. De klachten zijn het resultaat van een langdurige overbelasting. Burn out klachten vragen derhalve geen medische aanpak. Medisch onderzoek sluit eventuele bijkomende risico’s uit, maar geeft geen aanwijzing voor een succesvolle aanpak van burn out. Daartoe is onderzoek naar de niet-medische factoren nodig bij de patiënt. Die zijn per patiënt heel verschillend en kunnen zich in alle levensgebieden voordoen.

Het leven als oorzaak

De oorzaak is vaak een combinatie van persoonskenmerken en negatieve factoren uit het leven zelf. Dat betekent dat een analyse van de verschillende oorzakelijke factoren een brede aanpak vraagt. OdeVie levert deze brede integrale aanpak. Met de inzet van de Leef Wijzer! en de Leef Wijs! coach.

Zorgvuldig onderzoeken

Daarom onderzoekt OdeVie met een heldere methodiek snel en zorgvuldig alle aspecten die mogelijk bijdragen aan de burnout. We betrekken alle  levensgebieden in de analyse. De Leef Wijs! coach, gesprekspartner van uw patiënt, voert het gesprek op zo’n wijze, dat de patiënt wordt uitgenodigd en gestimuleerd zelf te ontdekken waar de schoen wringt. Vervolgens wordt hij/zij ook weer gestimuleerd om zelf aan te geven wat hij/zij nodig heeft om te kunnen herstellen. Wat heb je nodig, wie kan je helpen en op welke manier?

Snel waar het kan

Bij aanvang heeft uw patiënt ècht rust nodig. Na een noodzakelijke, maar relatief korte periode van ontprikkelen en rust wordt er nog veel gewacht: op onderzoeken, op afspraken. Wachten zonder dat het bijdraagt aan het herstel.

Wij vinden snelheid belangrijk. Zodra het verantwoord is. We beoordelen in samenspraak met u of dat zo is en maken dan snel een afspraak. Binnen 2 weken vindt het Leef Wijzer! gesprek plaats. 2 Weken daarna ligt er een concreet plan en kan uw patiënt beginnen met de eerste stappen richting herstel.

Snel perspectief krijgen op herstel en zicht op de oplossingsrichting is van grote waarde voor de patiënt en zijn/haar omgeving. Inzichten uit het Leef Wijzer! gesprek zijn op zich al herstel bevorderend.

Hoe voorkom je burn out?

Burn out raken komt helaas veel voor. Bij werkenden en niet werkenden. Burn out levert veel schade op. In de vorm van lijdenslast, van verzuim, van medische consumptie. Hoe mooi zou het zijn als we dat allemaal kunnen voorkomen.

We weten dat burn out -uiteindelijk-veroorzaakt wordt door het niet op tijd (kunnen) stoppen met de verkeerde keuzes in het bestaan. Omdat het zo aantrekkelijk is om maar door te gaan. Omdat iemand niet (meer) weet hoe het anders moet of kan. Omdat het moeilijke keuzes zijn.

Dan zou het helpen als je de ruimte krijgt om in alle rust en gestructureerd te kunnen reflecteren op die keuzes. Zodat je bewust wordt van je situatie en je problemen. Opdat je, al dan niet met wat hulp, wel in staat raakt om een/de verandering aan te brengen.

Nou, dat is precies wat OdeVie biedt met het Leef Wijzer! gesprek en de Leef Wijzer! coach.

Onze uitgangspunten

Snelheid, zorgvuldigheid en maatwerk zijn ingredïenten voor een effectieve en kosten-efficiënte manier om van burnout af te komen.

Ons doel

We helpen de regie te herstellen over een gezonde manier van leven en werken

Ervaar de helderheid en praktische toepasbaarheid van de Leef Wijs! analyse. Uw patiënt krijgt een geïntegreerd beeld hoe klachten hebben geleid tot belemmeringen en hoe die hebben geleid tot crisis of impasse.

Ervaar het belang van niet-medische oplossingen bij burn out. Laat u ontlasten en verrassen door de ANWB van de niet-medische zorg.

Zie hoe de controle en acceptatie van uw cliënt groeien en cliënt de regie weer naar zich toetrekt. Zie dat cliënt energie terug krijgt en met vertrouwen naar zichzelf en de toekomst kan kijken.

Stimuleer uw patient om de regie over leven en werk weer terug te krijgen. Opdat uw patient energie terug krijgt en vertrouwen in een toekomst met een nieuwe balans.

Neem contact op over de mogelijkheden voor uw patiënt in de buurt!

We werken hard om onze dienstverlening zoveel mogelijk beschikbaar te maken. Als we helpen komt een Leef Wijzer! coach bij uw patiënt thuis en dat moet natuurlijk wel kunnen. Woont uw patiënt binnen een cirkel van 50 km rond Amsterdam of Alkmaar, danwel in het Groene Hart, dan kunnen we zo helpen. Woont uw patiënt verder weg, dan moeten we de mogelijkheden verder onderzoeken.

Dienstverlening en Richtprijzen

Inzicht, plan maken, begeleiding, advies

Voor u besluit dat u aan uw patiënt voorstelt met ons aan de slag te gaan, wilt u natuurlijk een beeld krijgen van wat een en ander gaat kosten en wat u daarvoor mag verwachten.
Een belangrijk onderdeel van onze methode is het Goede Gesprek. Als u van onze dienst gebruik maakt, wordt dat gesprek gevoerd op een veilige plek, bijvoorkeur bij uw patiënt thuis.

Het gesprek heeft uw patiënt met een gekwalificeerde Leef Wijzer! coach en ons gespreksinstrument de Leef Wijzer!

Aan het eind van dat gesprek weet uw patiënt welke factoren en problemen in haar of zijn leven spelen, bij het ontstaan van zijn/haar burnout. We hebben besproken wat uw patiënt nodig heeft om beter te worden. We hebben besproken wat daarvan uw patiënt zelf kan doen en waar hij/zij anderen bij nodig heeft. Vandaar uit maken we samen een plan. Dat plan is van uw patiënt. Zij/hij krijgt het ook zwart op wit van ons. En uw patiënt bepaalt zelf wat zij/hij er mee gaat doen, met wie het wordt gedeeld en of hij/zij bij het uitvoeren van dat plan ons nog wil gebruiken.

We kunnen bijvoorbeeld helpen bij het voorbereiden van een gesprek met u als bedrijfsarts of de leidinggevende, of we kunnen helpen de partner uit te leggen wat er speelt. We kunnen uw patiënt begeleiden bij verantwoord gaan bewegen, of hem/haar helpen zoeken naar een goede psycholoog. Wat uw patiënt maar bedenkt en nodig heeft aan ondersteuning.

Omdat we geen vaste trajecten aanbieden, wordt het moeilijk om een prijs te noemen voor een begeleidingstraject. Het is namelijk erg afhankelijk van de wensen van uw patiënt en hoe het verloop van zijn/haar herstel gaat. Dat wordt voor een belangrijk deel door uw patiënt zelf bepaald. Hoe erg zijn de klachten? Zijn de omstandigheden een beetje onder controle of zit daar juist een probleem?
Dat wil niet zeggen dat we geen indicatie kunnen afgeven. Er zijn wel patronen te herkennen in het herstelproces van burnout.  Als we uw patiënt gesproken hebben, kunnen we wel degelijk een verwachting uitspreken, die gestoeld is op ervaring.

Wie gaat dit betalen?

Er is nog geen vergoeding vanuit de zorgverzekering voor deze ondersteuning. Uw patiënt moet de begeleiding zelf betalen. U kunt uw patiënt steunen bij een verzoek om een bijdrage van de werkgever of een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Deze website bevat ook informatie voor werkgevers. U en uw patiënt kunnen daarnaar verwijzen. Indien nodig kunnen wij de werkgever een goede uitleg geven waarom onze begeleiding een goede zet is richting een gunstig verloop van het herstel van uw patiënt.

U kunt bellen en mailen

Ons telefoonnummer is
06 – 427 156 29

Bel ons svp tijdens kantooruren van 8:00 tot 18:00.

Hoe kunnen we u helpen?

6 + 14 =